Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КОИ СМЕ НИЕ?

липа   Ние сме старозагорци, с опит в бизнеса, местното самоуправление и неправителствения сектор, с активна гражданска позиция.
липа    Обединени сме в усилията си да работим по-ефективно за просперитета на Старозагорския регион и страната.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ?

липа   Утвърждаване и развитие на ценностите на гражданското общество, правовата държава и местното самоуправление
липа   Отстояване на гражданските права
липа   Да останат младите хора да живеят и работят в регион Стара Загора
липа   Опазване на околната среда и превръщане на Стара Загора в най-чистия областен град в България
липа    Подобряване на бизнес средата и икономическото развитие на регион Стара Загора.

КАК ЩЕ РАБОТИМ?

липа   Провеждане и подкрепа на инициативи, популяризиращи ценностите на гражданското общество
липа   Дейности, насочени към защита на свободата, достойнството, спокойствието и самочувствието на гражданите и техните права
липа   Изграждане на широко интегрирано междусекторно партньорство между местната власт, бизнеса, науката, НПО и гражданите, със специално внимание към младите хора
липа   Участие в регионални, национални и международни проекти за демократизиране и развитие на гражданското общество, развитие на местното самоуправление и защита на околната среда
липа   Осъществяване на граждански контрол на действията на държавната и общинска администрации и органите на съдебната и изпълнителна власт
липа   Взаимодействие и партньорство с органите на местното самоуправление Разработване и популяризиране на собствени идеи, инициативи и проекти
липа   Насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление, чрез активизиране на личностния и професионален потенциал на хората
липа   Създаване на граждански съвети за обсъждане на социално значими проблеми
липа   Проучване и анализ на общественото мнение
липа   Създаване на партньорства с други сходни организации в страната и чужбина
липа   Съдействие за издигане на националния и международен престиж на региона Мобилизиране на общността за идентифициране на съществуващи проблеми и намиране на социално приемливи решения. Още сега всеки може да се възползва от възможността да изпрати информация за проблем или решение на електронната поща на ГК ЛИПА Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

ЗА КАКВО РАБОТИМ?

липа   Подобряване на жизнената средапревръщане на Стара Загора в най-чистия областен град в България
липа реализиране на модерна транспортна схема на Стара Загора с акцент върху екологичния транспорт
липаподобряване на инфраструктурата на селата в община Стара Загора
липапревръщане на Старозагорски минерални бани в зелено сърце на региона
липаблагоустрояване на междублоковите пространства с активното участие на живущите в тях
липасъздаване на условия за здравословен начин на живот
липапревръщането на регион Стара Загора в предпочитана дестинация за културно-исторически, балнео, спа и екологичен туризъм. 

липа   Създаване на условия младите хора да останат и работят в регион Стара Загора
липаподобряване на образователната система и въвеждането й в съответствие с потребностите на бизнеса и публичния сектор
липасъздаване на ефективна комуникация между образователните институции и работодателите, която да формира професионална ориентация и реализация на младите хора
липаподпомагане на младежки проекти и съдействие за активно включване на ученици и студенти в граждански инициативи
липасъздаване на условия за масов спорт чрез изграждане на площадки и съоръжения, както и организиране на спортни събития. 

липа   Подобряване на бизнес средата и икономическо развитие на регион Стара Загора
липаоптимално развитие на индустриалните и бизнес зони на регион Стара Загора и изграждане на съответстващата инфраструктура (изложбени, логистични и други съоръжения) за използване на конкурентните предимства на стратегическото положение и традициите на нашия град
липа развитие на публично-частното партньорство
липаразвитие на енергийно-ефективна и екологосъобразна икономика
липаизползване на големия потенциал на възобновяемите енергийни източници
липанетърпимост към замърсяващи околната среда дейности. 









Либерална Икономика, Прогрес и Активност

Либералните ценности са в основата на нашите виждания за демократичното развитие на обществото и бизнеса.

Икономическото развитие на региона и традиционно силните сектори са източник на социален просперитет и високо качество на живот.

Прогресивното начало и идеята за напредък са спомогнали Стара Загора да се запази и развие през хилядолетията. Те са факторите, които и сега са ключови за привличане на младите хора да останат и работят тук.

Активното гражданско общество е гаранция за по-ефективно местно самоуправление.

Пишете ни!

Имейл:
Тема:
Съобщение:
Колко букви има думата  ЛИПА  (въпрос за спам защита)?